zaterdag, 27 juni 2015

26-06-2015 12:50

Mariet van het Leger des Heils in Amsterdam neemt 8 dekentjes mee voor de dakloze kinderen daar.