Wat doen de hulporganisaties waar wij voor werken?

www.stichtinghuizeverder.nl

Zwangere tienermeisjes en tienermoeders kunnen vaak geen kant op. Stichting Huize Verder heeft ruimte voor 3 tienermeisjes die zij onderdak bieden en begeleiden.  De meisjes worden door Arnold en Marianne geholpen en begeleid met huishoudelijke taken, de geboorte en opvoeding van de baby, zodat zij in de toekomst zelfstanding met hun kindje verder kunnen.

www.moederkindhuis247.nl

Moeders met psychische problemen of licht verstandelijk gehandicapt krijgen, onder leiding van Magriet en Harold, hulp bij de verzorging en opvoeding van hun kindje.  Vaak worden ook moeders/vaders met hun kindje doorverwezen naar dit huis waar ze dan voor kortere of langere tijd onder begeleiding voor hun kindje zorgen met als doel in de toekomst zelfstandig als gezin verder te kunnen.

www.driestroomhuiskien.nl

Gerwin en Minke bieden tijdelijk verblijf en begeleiding voor moeders en hun kind of zwangere vrouwen. Bij deze moeders is sprake van een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Het is onduidelijk of deze moeders zelf hun kindje kunnen verzorgen en opvoeden.  Het doel is om binnen maximaal een jaar tot anderhalf jaar het perspectief van moeder en kind duidelijk te hebben. Daarnaast bieden zij plek voor moeders die nog een opstap richting zelfstandig ouderschap nodig hebben.

www.driestroomhuisdamaris.nl

Vanaf 2003 werden Ronald en Frida geconfronteerd met de problematiek van licht verstandelijk beperkte jonge vrouwen/moeders.  Steeds weer werden zij gegrepen door dat ene kind, dat door onmacht van moeder, netwerk, maatschappij, niet de kans kreeg om zich te hechten, omdat het vroegtijdig bij de moeder weggehaald werd.   Ronald en Frida streven ernaar het pasgeboren kind of jonge kind de kans te geven om zich te hechten.  Ook willen zij de jonge vrouw/moeder de mogelijkheid bieden om opnieuw te beginnen en de regie te voeren over een eigen leven met hun kind.

www.het-babyhuis.nl

Het Babyhuis biedt baby’s zo langs als nodig is, een veilig, warm en liefdevol thuis. Het Babyhuis geeft hiermee ouders, die geen andere uitweg zien dan de zorg voor hun baby over te dragen, de ruimte om zo veel mogelijk betrokken te zijn bij de verzorging en opvoeding van hun baby en zelf tot rust te komen. De pijlers in het huis zijn gericht op herstel van de band tussen biologische ouders en kind.

www.chavah.nl

Chavah is een leef- en leerhuis voor jongen moeders die ervoor gekozen hebben om hun kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen.  Hier krijgen zij hulp om in de toekkomst zelfstandig voor zichzelf en hun kindje te kunnen zorgen.

www.erishulp.nl

Schreeuw om Leven verleent hulp aan meiden en vrouwen die ongewenst zwanger zijn of problemen hebben bij de verwerking van hun abortus.

www.subajo.nl

De doelstelling van Stichting Subajo is het helpen van kinderen en jongeren in een achterstandssituatie vooral in Nederland. Kinderen die tussen wal en schip belanden die wij toch een beetje speciaal willen laten voelen en laten weten dat ze er niet alleen voor staan.

www.jemagerzijn.nl

Als een kind uit huis geplaatst wordt is dat echt geen leuke logeer partij. Tijd om een koffertje te pakken is er niet. Als pleegouder heb je vaak snel, veel spullen nodig en wil je graag het leed voor een kind zo klein mogelijk maken, en hem of haar een veilig  gevoel geven. Emotioneel is dat een hele taak maar praktisch komt er ook heel wat bij kijken. ‘Je mag er zijn’ wil in deze de helpende hand bieden.

www.legerdesheis-mcr.nl

Zij aan Zij richt zich op vrouwen die met hun kinderen op straat terecht zijn gekomen, of ongewenst zwanger zijn.  Er word hier een veilige en stabiele basis geboden om aan hun toekomst te bouwen.  

www.fier.nl

Fier heeft als opdracht: Voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.

https://www.facebook.com/groups/Handwerken/

Facebook pagina voor vrijwilligers en belangstellenden van www.koude-voetjes.nl om hun werk en ervaringen te delen.