Blog

Zij aan zij Voorburg

03-04-2019 09:55

Ria heeft een paar weken geleden 15 babypakketten gebracht bij Zij aan zij tienermoeders in Voorburg.  De leiding was er heel blij mee en hebben het uitgedeeld.  We kregen deze leuke bedankbrief. Wat doen we toch dankbaar werk!  Hier kunnen we zo blij van worden! Maar zonder jullie als vrijwilligers kunnen we dit niet

 doen, dus bedankt toppers!  Hopelijk kunnen we nog heel veel moeders en kinderen blij maken.

Koude Voetjes dag bij Ria

05-03-2019 10:38

Vluchtelingenwerk Ermelo

15-02-2019 11:31

Twee pasgeboren babytjes, lekker warm met Koude Voetjes!

Taakverdeling beheerders

06-02-2019 10:38

Sinds de oprichting van Koude Voetjes in 2015 zijn we jaarlijks explosief gegroeid.  Gelukkig kreeg ik steeds meer hulp van vrijwilligers die ook graag mee werken aan het beheer van Koude Voetjes.  Hiervoor wil ik mijn nichtje, Ria de Rijke, hartelijk bedanken.  Ook Mathilde Krijgsheld zet zich qua administratieve taken heel erg in voor Koude Voetjes. Bedankt!   Omdat ik steeds meer uren aan het werk gaat in het onderwijs, is het dagelijks volgen van alle activeiten voor mij niet meer mogelijk.  Ik wil daarom iets meer op de achtergrond treden en mijn inzet meer beperken tot het organisatorische aspect, zoals contacten met huidige en nieuwe goede doelen, initieren van projecten, enz. Ik vind het fijn om even te vertellen wie welke taken aan het doen zijn. 

Ria verzorgt en onderhoud contact met de goede doelen in Den Haag, Rotterdam en omgeving - o.a Voedselbanken en Leger de Heils.  Ikzelf doe dit voor de rest van het land.  Naast deze taak onderhoud ikzelf de website en is Ria meer de vraagbaak op de facebookpagina.

Mathilde verwelkomt alle nieuwe leden, verzorgt de felicitaties en onderhoud de mailbox.

Greet Meeuwis verwerkt alle granny's tot ledikant- en eenpersoonsdekens en is ook voor dit onderdeel de vraagbaak op facebook.

Ik wil voorstellen dat iedereen foto's van gemaakte handwerk verstuurd naar de mailbox, stichtingkoudevoetjes@gmail.com, waar vandaan ik het dan kan oppakken om de bedankjes op de website te verzorgen.  Wil je vervolgens je spulletjes versturen, graag dan het adres van Ria de Rijke gebruiken als eerste keuze.  Handwerk via de inleverpunten Friesland, Asperen, Doetichem en Zwolle komen na korte of wat langere tijd bij mij terecht. Samen zorgen Ria en ik ervoor dat het handwerk verwerkt wordt tot babypakketten en bezorgen wij het bij de goede doelen.  Hiervan plaats ik doorgaans een berichtje op de website en probeer daar ook foto's bij te publiceren. Helaas lukt dit laatste niet altijd.

Koude Voetjes dag

06-02-2019 10:02

Even geen Koude Voetjes dag.  We hebben momenteel geen doel om grote hoeveelheden voor klaar te maken. In overleg met Ria, plan ik wel of niet een volgende Koude Voetjes dag.  Blijf de blog volgen voor meer informatie.

Vluchtelingenwerk

06-02-2019 09:39

Sinds kort verzorgen we babypakketten voor Vluchtelingenwerk Ermelo.  Er ligt nu ook een aanvraag voor vluchtelingenwerk Harderwijk.  Na aanleiding hiervan wil ik een voorstel in de groep doen om toch wat meer te gaan werken voor deze doelgroep.  Deze mensen zijn niet naar ons land gekomen, omdat ze het zo fijn hadden in hun thuisland, hier gaat het niet vanzelf om een nieuw leven op te bouwen. Zij hebben het vaak nog steeds moeilijk. Wij kunnen hen iets meer welkom laten voelen met onze handgemaakte spulletjes.

Al weer een jaar voorbij!

19-12-2018 10:17

Wat is het jaar 2018 snel voorbij gevlogen!  Een jaar met veel hoogtepunten, maar ook een jaar waarin vrijwilligerswerk niet altijd de waardering kreeg die het verdient.  Zo heb ik onze band met Stichting Kinderen van de Voedselbank moeten verbreken, omdat de liefde en enthousiasme waarmee onze vrijwilligers zich inzetten tenminste beloont mag worden met een simpel woordje - bedankt.

We hebben ook prachtige momenten mee gemaakt.  Vluchtelingenwerk Ermelo heeft bijv. een uitdeelmiddag gehouden met winterkleding gisteren.  

Verder hebben wij natuurlijk letterlijk honderden babypakketten uit mogen delen om baby's welkom te heten en tientallen dekens en kussens uit mogen delen aan moeders en kinderen die een blijk van "Jij mag er ook zijn!" zo nodig hebben.  Wat is het mooi om zo een steentje bij te mogen dragen om de steeds toenemende armoede in Nederland iets te verzachten!

Ook komend jaar hopen we hiermee door te gaan!   Voorlopige gaan we geen nieuwe kortlopende projecten initieren, maar onze focus houden op babypakketten en dekens voor de reeds bestaande projecten.  

Ik wil alle vrijwilligers die zich met zoveel enthousiasme ingezet hebben voor Koude Voetjes hartelijk bedanken en wens julle gezegende kerstdagen en een fijne en gezellige jaarwisseling!

Moeders en kinderen bij Zij aan Zij

08-12-2018 10:23

Ria is gisteren weer bij Zij aan Zij in Rotterdam geweest.  Daar heeft zij weer 10 eenpersoonsdekens en winterpakketjes voor alle kinderen gebracht.  Daarnaast ook 10 babypakketten voor aanstaande moeders.  Wat mooi om te zien dat een moeder blij een babypakket uitkiest en het aan haar hart drukt!

Vluchtelingenwerk

04-12-2018 09:56

Jonge vrouw, 20 jaar, zwanger, met een verblijfsvergunning alleen in Nederland.  Met een lening van de gemeente heeft zij haar huisje een beetje kunnen inrichten.  Maandelijks betaald zij samen met huur, premies, e.a. ook deze lening terug.  Dan houdt zij voor haar en haar kindje ongeveer €20 euro per week over.  Zij mag nog niet zelf werken.  Om haar uitkering te "verdienen" moet zij naar school voor taalcursus en inburgering.  Vluchtelingen krijgen alles?  Vluchtelingen mogen alles?  Ik dacht het niet.  Er wordt heel veel van vluchtelingen verwacht en zij hebben daar onze hulp bij nodig!  Dit vertelde het intens blije gezichtje van deze vrouw mij, toen zij voor ons haar voordeur open deedt en ik een babypakket aan haar overhandigde.

Een nieuwe handwerkclubje!

03-12-2018 09:04

Welkom dames uit Zoetermeer!

Alle artikelen