Francis v/d Tol

Francis v/d Tol

januari 2017:  Francis, bedankt voor de prachtige bewerkte potjes, e.a. leuke spulletjes!  Zullen de kinderen van de voedselbank weer heel blij mij zijn!